Aktualizace : 06.06.2021

C# ke tažení heslo: G2020

Archiv

Když bude mít nějaký dotaz napište do předmětu - DOTAZ - (velkými písmeny) bez třídy. Kdo by měl zájem, můžeme se domluvit na on-line výuce a na konzultacích k probírané látce .

Úkoly odevzdávejte do týdne od zadání není-li uvedeno jinak.

Nezapomínat - třída v předmětu bez tečky i bez mezery, jinak se e-mail smaže - ochrana proti nevyžádané poště.
( 1A - 1B - 2A - 2B - 3A - 3B)

Zadání úkolu z informatiky pro 1. ročník na čtvrtek 20. května 2021 a pátek 21. května 2021 Vývojový diagram - kvadratická rovnice
Zadání úkolu z informatiky pro 1. ročník na čtvrtek 13. května 2021 a pátek 14. května 2021 Větvení programu
Zadání úkolu z informatiky pro 1. ročník na čtvrtek 6. května 2021 a pátek 7. května 2021 Vývojové diagramy - cykl
Zadání úkolu z informatiky pro 1. ročník na čtvrtek 29. dubna 2021 a pátek 30. dubna 2021 Vytvoření vývojového diagramu
Zadání úkolu z informatiky pro 1. ročník na čtvrtek 22. dubna 2021 a pátek 23. dubna 2021 Vývojové diagramy - úvod


2. ročník 3. ročník
20.05.2021 - 2A 2B - F : Dopplerův jev 4
Prostudujte, jak se mění kmitočet, který slyší pohybující se posluchač od zdroje zvuku.
07.06.2021 - 3A 3B - F lab : RLC obvod
Podklady pro laboratorní práci. Odevzdejte v tištěné podobě do 16.06.2021.
19.05.2021 - 2A - F : Dopplerův jev 3
Prostudujte, jak se mění kmitočet, který slyší pohybující se posluchač ke zdroji zvuku.
19.05.2021 - 3A - F : Paralelní RLC obvod 2
Prostudujte výpočet paralelního RLC obvodu.
18.05.2021 - 2B - F : Dopplerův jev 3
Prostudujte, jak se mění kmitočet, který slyší pohybující se posluchač ke zdroji zvuku.
19.05.2021 - 3B - Inf : Úprava fotografií
17.05.2021 - 2A 2B - Inf : Hrací kostka
Sestavte program podle zadání.
18.05.2021 - 3A - F : Komplexní čísla
Projděte si základní operace s komplexními čísly. Budeme používat v RLC obvodech.
13.05.2021 - 2A 2B - F : Dopplerův jev 2
Prostudujte, jak se mění kmitočet vzhledem pohybujícímu se zdroji zvuku od posluchače.
18.05.2021 - 3B - F : Paralelní RLC obvod 2
Prostudujte výpočet paralelního RLC obvodu.
12.05.2021 - 2A - F : Dopplerův jev 1
Prostudujte, jak se mění kmitočet vzhledem pohybujícímu se zdroji zvuku k posluchači.
17.05.2021 - 3B - F : Komplexní čísla
Projděte si základní operace s komplexními čísly. Budeme používat v RLC obvodech.
11.05.2021 - 2B - F : Dopplerův jev 1
Prostudujte, jak se mění kmitočet vzhledem pohybujícímu se zdroji zvuku k posluchači.
13.05.2021 - 3A - F lab : Výpočet paralelního obvodu
Projděte si výpočet paralelního obvodu a porovnejte výsledky se sériovým zapojením ze souboru - RLC sériový příklad.pdf.
10.05.2021 - 2A 2B - Inf : Menu - 3. pokračování 12.05.2021 - 3A - F : Paralelní RLC obvod
Prostudujte výpočet paralelního RLC obvodu.
06.05.2021 - 2A 2B - F : Zvuk - příklady 2
Projděte si řešené příklady a vypočítejte zadané úlohy. Odešlete do 16.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
12.05.2021 - 3B - Inf : Úprava fotografií
Vezměte jakoukoliv fotografii a upravte ji v libovolném programu. Odešlete před a po úpravě do 19.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
05.05.2021 - 2A - F : Úlohy na zvukové vlnění
Vyřešte příklady na zvukové vlnění a odešlete do 12.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
11.05.2021 - 3A - F : RLC obvody 3
Projděte si vyřešené příklady.
04.05.2021 - 2B - F : Úlohy na zvukové vlnění
Vyřešte příklady na zvukové vlnění a odešlete do 11.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
11.05.2021 - 3B - F : Paralelní RLC obvod
Prostudujte výpočet paralelního RLC obvodu.
03.05.2021 - 2A 2B - Inf : Menu - 2. pokračování
Postupně tvořte program a po jednotlivých krocích zkoušejte zda to máte dobře. Když to budete dělat vše najednou a budete tam mít chybu, bude se špatně hledat a těžko se v tom vyznáte.
11.05.2021 - 3B - F lab : Výpočet paralelního obvodu
Projděte si výpočet paralelního obvodu a porovnejte výsledky se sériovým zapojením ze souboru - RLC sériový příklad.pdf.
29.04.2021 - 2A 2B - F : Řešené úlohy na zvukové vlnění
Projděte si řešené příklady na zvukové vlnění.
10.05.2021 - 3B - F : RLC obvody 3
Projděte si vyřešené příklady.
28.04.2021 - 2A - F : Vlastnosti zvuku
Přečtěte si jaké vlastnosti má zvuk který vnímáme, pozornost věnujte hladině a intenzitě zvuku.
06.05.2021 - 3A - F lab : Měření kapacity
Udělejte si přípravu na laboratorní měření.
27.04.2021 - 2B - F : Vlastnosti zvuku
Přečtěte si jaké vlastnosti má zvuk který vnímáme, pozornost věnujte hladině a intenzitě zvuku.
05.05.2021 - 3A - F : RLC obvody 2
Projděte si vyřešené příklady, vypočítejte zadané příklady a odešlete do 12.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
26.04.2021 - 2A 2B - Inf : Menu - 1. pokračování
Postupně tvořte program a po jednotlivých krocích zkoušejte zda to máte dobře. Když to budete dělat vše najednou a budete tam mít chybu, bude se špatně hledat a těžko se v tom vyznáte.
04.05.2021 - 3A - F : RLC obvody 1
Projděte si vyřešené příklady a vypočítejte zadané příklady a odešlete do 1105.2021 na gym.jak@seznam.cz.
Kdo si již stáhl soubor RLC sériový příklad.pdf, tak si opravte výpočet impedance: třetí vzorec Z= ... nemá být 1/Xc, ale jen Xc. Jinak by to mělo být už správně.
22.04.2021 - 2A 2B - F : Zvuk
Projděte si soubor zvuk a porovnejte rychlosti šíření zvuku v jednotlivých materiálech.
04.05.2021 - 3B - F lab : Měření kapacity
Udělejte si přípravu na laboratorní měření.
21.04.2021 - 2A - F : Zvukové vlnění
Projděte si úvod do akustiky. Naučte se základní pojmy akustiky.
04.05.2021 - 3B - F : RLC obvody 2
Projděte si vyřešené příklady, vypočítejte zadané příklady a odešlete do 11.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
20.04.2021 - 2B - F : Zvukové vlnění
Projděte si úvod do akustiky. Naučte se základní pojmy akustiky.
03.05.2021 - 3B - F : RLC obvody 1
Projděte si vyřešené příklady a vypočítejte zadané příklady a odešlete do 10.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
Kdo si již stáhl soubor RLC sériový příklad.pdf, tak si opravte výpočet impedance: třetí vzorec Z= ... nemá být 1/Xc, ale jen Xc. Jinak by to mělo být už správně.
19.04.2021 - 2A 2B - Inf : Vytvoření menu 1. část
Vytvořte menu podle zadání a vyzkoušeje si ho. První výpočty provedeme příště.
29.04.2021 - 3A - F lab : RLC obvody příklad
Vyřešte příklad podle zadání a odešlete do 06.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
15.04.2021 - 2A 2B - F : Odraz vlnění v řadě bodů
Projděte si odraz vlnění na pevném a volném konci. Vyskytne se i v optice ve 4. ročníku. Kdy je ve fázi a kdy v protifázi.
28.04.2021 - 3A - F : RLC obvody
Projděte si řešení sériového obvodu
14.04.2021 - 2A - F : Ohyb vlnění
Projděte si ohyb vlnění a příklady na lom vlnění.
28.04.2021 - 3B - Inf : Zpracování fotografií
Do příští hodiny si najděte libovolný program, ve kterém můžete upravovat fotografie.
13.04.2021 - 2B - F : Ohyb vlnění
Projděte si ohyb vlnění a příklady na lom vlnění.
27.04.2021 - 3A - F : Střídavé napětí a proud
Naučte se, jak je to s napětím a proudem na jednotlivých prvcích v obvodu se střídavým napětím.
12.04.2021 - 2A 2B - Inf : Předávání a vracení hodnot
Procvičte si jak se předávají hodnoty. Vytvořte program podle zadání a odešlete do 23.04.2021 na gym.jak@seznam.cz.
27.04.2021 - 3B - F : RLC obvody
Projděte si řešení sériového obvodu
08.04.2021 - 2A 2B - F : Odraz a lom vlnění
Podívejte se jak je to s lomem a odrazem vlnění.
27.04.2021 - 3B - F lab : RLC obvody příklad
Vyřešte příklad podle zadání a odešlete do 04.05.2021 na gym.jak@seznam.cz.
07.04.2021 - 2A - F : Vlnění v izotropním prostředí
Prostudujte vlnění v izotropním prostředí
26.04.2021 - 3B - F : Střídavé napětí a proud
Naučte se, jak je to s napětím a proudem na jednotlivých prvcích v obvodu se střídavým napětím.
06.04.2021 - 2B - F : Vlnění v izotropním prostředí
Prostudujte vlnění v izotropním prostředí
22.04.2021 - 3A - F lab : Přechodové jevy příklady
Projděte si řešené příklady na magnetickou energii.
21.04.2021 - 3A - F : Přechodové jevy, energie
Projděte si jak vzniká přechodový jev u cívky a energii magnetického pole.
20.04.2021 - 3A - F : Vlastní indukce
Projděte si Vlastní indukci, indukčnost a řešené příklady.
20.04.2021 - 3B - F : Přechodové jevy, energie
Projděte si jak vzniká přechodový jev u cívky a energii magnetického pole.
20.04.2021 - 3B - F lab : Přechodové jevy příklady
Projděte si řešené příklady na magnetickou energii.
19.04.2021 - 3B - F : Vlastní indukce
Projděte si Vlastní indukci, indukčnost a řešené příklady.
14.04.2021 - 3A - F : Faradayův zákon
Projděte si další možnost indukce napětí. Projděte si vyřešené příklady.
14.04.2021 - 3A - F lab : Elektromagnetická indukce - příklady 2
Vypočítejte zadané příklady a odešlete do 22.04.2021 na gym.jak@seznam.cz.
13.04.2021 - 3A - F : Elektromagnetická indukce - příklady
Projděte si vyřešené příklady a vypočítejte zadané příklady a odešlete do 20.04.2021 na gym.jak@seznam.cz.
13.04.2021 - 3B - F lab : Elektromagnetická indukce - příklady 2
Vypočítejte zadané příklady a odešlete do 21.04.2021 na gym.jak@seznam.cz.
13.04.2021 - 3B - F : Faradayův zákon
Projděte si další možnost indukce napětí. Projděte si vyřešené příklady.
12.04.2021 - 3B - F : Elektromagnetická indukce - příklady
Projděte si vyřešené příklady a vypočítejte zadané příklady a odešlete do 19.04.2021 na gym.jak@seznam.cz.
07.04.2021 - 3A - F + F lab : Nestacionární magnetické pole
Projděte si Nestacionární magnetické pole
Prohlédněte si video k elektromagnetické indukci
Elektromagnetická indukce
06.04.2021 - 3A - F : Magnetické pole opakování
06.04.2021 - 3B - F lab : Magnetická indukce
Prohlédněte si video k elektromagnetické indukci
Elektromagnetická indukce
06.04.2021 - 3B - F : Nestacionární magnetické pole
Projděte si Nestacionární magnetické pole

Ve vlastním zájmu si příklady vyřešte sami, ve škole na to nebude čas. Budou se ověřovat vaše znalosti. Řešení vložím až po obdržení úkolu od všech studentů.

Při nejasnostech pište na gym.jak@seznam.cz --> předmět : DOTAZ

Kdo má možnost skenovat, může příklady napsat čitelně na papír a potom oskenovat a poslat jako pdf, jpg apod.